Veľká Cena Zvolena 2020 zrušená

Ako ste včera určite zachytili, 1.októbra nám vstúpi do platnosti nové vládne nariadenie týkajúce sa hromadných podujatí počas pandémie COVID-19. Hromadné podujatia bude možné organizovať len v tom prípade, ak všetci účastníci budú mať potvrdenia o negatívnom výsledku PCR testu na COVID-19 nie staršie ako 12 hodín a ich organizáciu treba hlásiť na regionálny úrad verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred začiatkom. Bohužiaľ, nie je v našich silách zabezpečiť všetky potrebné opatrenia, aby sme dokázali tomuto prísnemu nariadeniu vyhovieť, preto s poľutovaním oznamujeme, že tento ročník súťaže musíme zrušiť.

Organizátori podujatia.